WalterFachKraft

Otwarta Oferta Pracy - 0

O Firmie

Jakość
Przestrzegamy surowych wytycznych dotyczących jakości, dlatego poddajemy się regularnym i niezależnym audytom. Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 i potwierdza zdolność firmy Walter-Fach-Kraft do przestrzegania obowiązujących międzynarodowych norm w zakresie zarządzania jakością we wszystkich naszych lokalizacjach. Naszym pracownikom i klientom gwarantujemy najlepsze możliwe wsparcie i korzystamy wyłącznie z profesjonalnie wykwalifikowanej i niezawodnej kadry.

Orientacja na klienta
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby móc optymalnie i elastycznie reagować na indywidualne wymagania naszych klientów. Dlatego prowadzimy otwarty dialog zarówno z naszymi klientami, jak i pracownikami. A ponieważ chcemy stale się doskonalić, chętnie przyjmujemy każdą krytykę lub sugestie dotyczące ulepszeń.

Równe traktowanie
Równość i traktowanie wszystkich kandydatów, pracowników, klientów i innych partnerów jest bardzo ważne dla Walter-Fach-Kraft. W szczególności ważne jest dla nas, aby w ramach aspektów równego traktowania i równych wynagrodzeń nasi pracownicy cieszyli się takimi samymi warunkami pracy, jakie nasi klienci oferują swoim podstawowym pracownikom. W tym zakresie pracujemy nad przekonaniem naszych klientów i promowaniem nowych, odpowiednich metod płatności.

Etyka
Sukces gospodarczy może trwać tylko wtedy, gdy jest osadzony w fundamentalnych wartościach. Szczególnie ważne jest dla nas utrzymywanie uczciwych, otwartych i pełnych szacunku relacji z naszymi klientami i pracownikami. Zawsze postępujemy zgodnie z sumieniem i przywiązujemy dużą wagę do wiarygodnego wyglądu. Nasze słowo się liczy i nasi partnerzy mogą na nim polegać. Poprzez to sprawiedliwe zarządzanie chcemy działać jako wzór do naśladowania i wnosić swój wkład w społeczeństwo.

Ważnym aspektem jest również nasza funkcja wzorcowa w zakresie pośrednictwa pracy, reintegracji i integracji pracowników zagrożonych bezrobociem lub pozostających bez pracy.