GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ

Otwarta Oferta Pracy - 0

O Firmie

Specjał powstał w 1990 r. z inicjatywy właściciela i obecnego Prezesa Zarządu Krzysztofa Tokarza. W 1993 r. uzyskaliśmy status hurtowni patronackich, dużych producentów branży spożywczej, co pozwoliło poszerzyć swoje działania i perspektywy. W 1996 r. uruchomiliśmy Agencję Ochrony Specjał, a w 1997 wygraliśmy przetarg na zakup Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal. W branży medycznej działają 2 hurtownie farmaceutyczne, które w grupie funkcjonują od 1999 i 2004 r. Posiadamy również 10 sklepów medycznych na Podkarpaciu i  Śląsku realizujących refundację środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego w ramach zawartych umów z NFZ. W 2000 r. otworzyliśmy sieć franczyzową Nasz Sklep. Kolejną siecią franczyzową jest Sieć Delikatesy Sezam oraz Delikatesy Premium Nasz Sklep, która działa od 2010 r. W 2013 r. doszło do zawarcia umowy na podstawie, której  Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP S.A. nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Rabat Service S.A. w upadłości likwidacyjnej, w tym m.in.: spółkę LD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju  zarządzającą  sieciami franczyzowymi eLDe, Livio. (obecnie występuje pod nazwą PSH Livio). Aktualnie liczba placówek skupionych w sieciach franczyzowych Grupy Specjał przekracza liczbę  9 217  sklepów. Od 2007 r. grupa rozpoczęła falę przejęć, co również wpłynęło na dynamiczny rozwój Grupy Specjał. W 2018 roku Nasz Sklep wykupił udziały większościowe w firmie Rabat Detal – jest to pakiet ponad 50 proc., a także 100% udziałów w sieci sklepów ALIGATOR. Od początku 2019 roku firma otworzyła trzy nowe oddziały sprzedaży hurtowej w Radomiu, Zielonej Górze, Lublinie i w Kaliszu.